Monar Moje Ocalenie

Inne nauka i edukacja

Monar Moje Ocalenie

projektowanie stron internetowych Link do Twojej strony Tutaj ? - Napisz Belki rustykalne Dodaj baner na strony

KANCELARIA ADWOKACKA DOWLEGAL - Odpowiedzialność członków zarządu

Usługi prawne i księgowe Warszawa

Osoba powołana do zarządu i obciążona prowadzeniem działalności gospodarczej na rzecz innej osoby, musi mieć świadomość, że wszelkie podejmowane przez nią działania mogą wiązać się z poważnymi szkodami. Procedury inkorporacyjne i likwidacyjne wpisują się w takie zagadnienia jak odpowiedzialność karna, a także odpowiedzialność cywilna. Spółka odpowiada za swoje długi majątkiem członka zarządu. Jeśli egzekucja przeciwko spółce była bezskuteczna, odpowiedzialność finansowa nie jest brana pod uwagę, ale podlega on karze pozbawienia wolności do roku, jeśli nie złożył przeciwko niej wniosku o ogłoszenie upadłości.


 


https://dowlegal.pl/odpowiedzialnosc-czlonkow-zarzadu/